اسکیس و راندو پیشرفته آزاد

1- دوره ای است مناسب برای کلیه هنرجویان آزاد – دانشجویان رشته معماری و معماری داخلی و رشته های طراحی صنعتی و همچنین معماران و طراحان شاغل در بازار کار.

2- دوره ای است  کاملا کاربردی  و همچنین آکادمیک و دانشگاهی .                                                       

3- دوره ای است جهت تقویت و تمرین و قدرت دست آزاد وذهن  طراحی برای هنرجویان  و دانشجویان رشته معماری در کلیه مقاطع و ارشد

4- دوره ای است  کاربردی  مناسب  بازار کار برای طراحان  و معماران جهت پرزانته هر چه بهتر و معمارگونه تر طرحها و آثار خود به کارفرما در پروژه های عمرانی و معماری

5- دوره ای است که در آن به آموزش و بیان کلیه مباحث پیشرفته بنیادی علمی و تخصصی سیلابس اسکیس و راندو معماری و زیر شاخه های مربوطه  به  زبان ساده  و گویا ترین  روش  ممکن  پرداخته  می شود و آمادگی  لازم جهت  ادامه  دوره های پیشرفته و آزمون ارشد را فراهم می آورد.

6- دوره ای است که  به صورت خصوصی 1 الی 2 هنرجو ثبت نام می گردد.

7- دوره ای است که به صورت نیمه خصوصی 2 الی 4 هنرجو ثبت نام می گردد.

8- دوره ای است که به صورت غیر حضوری نیز ثبت نام می گردد.                                                               

9- دوره الزاما مختص آزمون ارشد نیست و دانشجویان هنرجویان و معماران و طراحان می توانند از این دوره استفاده نمایند.

10- دوره ای است کاملا تخصصی برای حرفه ای شدن در مبحث طراحی بادست آزاد.

11- این دوره دارای پیش نیاز است ( دوره پایه و مقدماتی )        

1- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد اقلیم و اقلیم شناسی ایران و دیاگرام های اقلیمی – شرایط جغرافیایی و محیطی.

2- اصول طراحی اسکیس و راند و با  دست آزاد در تحلیل سایت و علائم و نشانه ها دیاگرامها – طراحی  پرسوناژ – فونت  و  سازه های معماری – روش های بیان کانسپت و ایده های پروسه طراحی.

3- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد در طراحی پلان ها مقاطع و نماها و قواعد ترسیمی مربوطه.

4- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد احجام و فرمهای خاص در پرسپکتیو های مختلف 1 تا 3 نقطه ای.

5- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزادربصورت ترسیمات پیشرفته فن پرزانته  با تکنیک های مختلف همچون ماژیک  - مداد رنگ – آب رنگ و تکنیک های انتخابی.  

6- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد و فنون و تکنیک های شیت بندی.

7- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد و ارائه طرح موضوعی پروژه معماری و معماری داخلی.

روز
ساعت
ظرفیت
کد کلاس
شنبه - چهارشنبه
15 تا 17
1 الی 4 نفر
PS-1
پنجشنبه
9:30 تا 12:30
1 الی 4 نفر
PS-2ثبت نام