اسکیس و راندو پیشرفته ارشد

1- دوره ای است مناسب برای کلیه هنرجویان آزاد – دانشجویان رشته معماری و معماری داخلی و رشته های طراحی صنعتی و همچنین معماران و طراحان شاغل در بازار کار.

2- دوره ای است کاملا کاربردی و همچنین آکادمیک و دانشگاهی.    

3- دوره ای است جهت تقویت و تمرین و قدرت دست آزاد وذهن  طراحی برای هنرجویان  و دانشجویان رشته معماری در کلیه مقاطع و ارشد.

4- دوره ای است کاربردی مناسب بازار کار برای طراحان و معماران جهت پرزانته هر چه بهتر و معمارگونه تر طرحها و آثار خود به کارفرما در پروژه های عمرانی و معماری.

5- دوره ای است که در آن به آموزش و بیان کلیه مباحث پیشرفته بنیادی علمی و تخصصی سیلابس اسکیس و راندو معماری و زیر شاخه های مربوطه به زبان ساده  و گویا ترین روش ممکن  پرداخته  می شود و آمادگی  لازم جهت  ادامه دوره های پیشرفته و آزمون ارشد را فراهم می آورد.

6- دوره ای است که  به صورت خصوصی 1 الی 2 هنرجو ثبت نام می گردد.

7- دوره ای است که به صورت نیمه خصوصی 2 الی 4 هنرجو ثبت نام می گردد.

8- دوره ای است که به صورت غیر حضوری نیز ثبت نام می گردد.

9- دوره الزاما مختص آزمون ارشد است.

10- دوره ای است کاملا تخصصی برای حرفه ای شدن در مبحث طراحی بادست آزاد و همچنین آزمون ارشد.

11- این دوره دارای پیش نیاز است ( دوره پایه و مقدماتی ).

1- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد اقلیم و اقلیم شناسی ایران و دیاگرام های اقلیمی – شرایط جغرافیفیی و محیطی.

2- اصول طراحی اسکیس و راد و با  دست آزاد در تحلیل سایت و علائم و نشانه ها دیاگرامها – طراحی  پرسوناژ – فونت  و  سازه های معماری – روش های بیان کانسپت و ایده های پروسه طراحی.                                 

3- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد در طراحی پلان ها مقاطع و نماها و قواعد ترسیمی مربوطه.

4- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد احجام و فرمهای خاص در پرسپکتیو های مختلف 1 تا 3 نقطه ای.

5- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزادربصورت ترسیمات پیشرفته فن پرزانته  با تکنیک های مختلف همچون ماژیک  - مداد رنگ – آب رنگ و تکنیک های انتخابی.

6- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد و فنون و تکنیک های شیت بندی.

7- اصول طراحی اسکیس و راندو با دست آزاد و ارائه طرح موضوعی پروژه معماری و معماری داخلی.

8- طرح حداقل 2 الی 3 اسکیس موضوعی مختص آزمون ارشد معماری.

9- پرزانته و تحلیل موضوعات اسکیس آزمون سالهای پیشین.  

روز
ساعت
ظرفیت
کد کلاس
شنبه - چهارشنبه
15 تا 17
1 الی 4 نفر
PS-1
پنجشنبه
9:30 تا 12:30
1 الی 4 نفر
PS-2ثبت نام